Pełnomoctnictwo do podpisania umowy o pośrednictwo powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości.
W sytuacji, gdy właściciel lub współwłaściciel nieruchomości upoważnia do podpisania umowy inną osobę, niezbędne jest pełnomocnictwo w formie pisemnej o treści zawartej w załączonym dokumencie.