Ulotka Ministerstwa Finansów

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości.