Dokumentacja nieruchomości położonych w Gminie Ożarów Maz
 

 

1.     Odpisy z ksiąg wieczystych

 

SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE
ul. Kraszewskiego 22
05-800 Pruszków

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. (22) 728-11-88 
fax. (22) 728-11-88 wewn. 111 
adres e-mail: kierownik.ksiegi@pruszkow.sr.gov.pl

 

Przewodniczący Wydziału- referendarz sądowy Monika Nowicka

Kierownik Sekretariatu - Iwona Zdziech
pok. 3 (parter), tel. (22) 728-11-88 wew. 107, 0-22 7334 061

Z-ca Kierownika Sekretariatu - Sławomir Pokrop
pok. 6 (parter), tel. (22) 728-11-88 wew. 114

 

 

Wnioski - pok. 9 (parter)

tel. (22) 728 11 88 wew. 107
godziny przyjęć interesantów: 

poniedziałek 8:30 - 17:30 

przerwa w godzinach 12:30 - 12:45 oraz 15:30 - 16:00 

wtorek - piątek 8:30 - 15:30 
przerwa w godzinach 12:30 - 12:45

 

Uprzejmie informujemy, iż średni czas oczekiwania na rozpoznanie wniosku o wpis do księgi wieczystej w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu w Pruszkowie  wynosi 26 dni.  Wnioski rozpoznawane są według ich kolejności wpływu do Sądu.

 

Odpisy - pok. 10a (parter)tel. (22) 728-11-88 wew. 108

godziny przyjęć interesantów:
poniedzałek 8:30 - 18:00
przerwa w godzinach 12:30 - 12:45
wtorek - piątek 8:30 - 15:30
przerwa w godzinach 12:30 - 12:45

 

Archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych
Akta ksiąg wieczystych udostępniane są do wglądu po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: (22) 728-11-88 wew. 120

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 9:00 - 14:30
przerwa w godzinach 12:30 - 12:45

 

 

2.     Wypisy i wyrysy z rejestru gruntów

 

Biuro geodezji, katastru i gospodarki mieniem

ulica Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

budynek B, telefon +48 22 733 73 40 (sekretariat)

+48 22 733 73 65 oraz +48 22 733 73 66 (obsługa interesantów)

faks +48 22 733 73 41, e-mail: geodezjasekretariat@podgik.pwz.pl

strona internetowa: http://www.pwz.pl, http://www.podgik.pwz.pl

godziny otwarcia:

poniedziałek 9:00 - 17:00

wtorek - piątek 8:00 - 16:00

 

 

          3.  Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ze studium decyzja o warunkach zabudowy
 

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Urzędu Miejskiego ,ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. (22) 722-22-07 wew. 231,230

godz. pracy: poniedziałek- 9 00-17 00;wtorek-piątek- 8 00- 16 00

Wniosek można składać osobiście lub korespondencyjnie, a także w formie elektronicznej na adres umig@ozarow-mazowiecki.pl