Dla osób, które chcą korzystnie zainwestować środki pieniężne oferujemy nie tylko zakup na własność wybranej nieruchomości, ale również inne formy  inwestowania.  Przy wkładzie 100tys PLN można stać się współwłaścicielem kilku nieruchomości, co daje dywersyfikację ryzyka i wysokie stopy zwrotu. 

Jest to bezpieczna forma lokowania pieniędzy, gdyż transakcje zabezpieczane są aktami notarialnymi. Proces zwrotu z inwestycji przewidziany jest na okres 5-6 lat. Sprawdzony zespół doradców i ekspertów starannie dobiera perspektywiczne grunty rolne, które następnie przekształca na działki budowlane z pełną infrastrukturą. Tak przygotowane działki znajdują z powodzeniem klientów indywidualnych.

Dzięki naszej propozycji inwestowania w grunty możecie Państwo uzyskać stopy zwrotu na poziomie nawet kilkudziesięciu procent brutto rocznie. Chętnie zapoznamy Państwa ze szczegółami  tej oferty.