Od dobrego wyboru geodety często zależy czas realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Współpracujemy z geodetami działającymi na naszym terenie. Chętnie polecimy Państwu ich usługi.

 

Zakres usług:
- mapy do celów projektowych
- numeryczne mapy do celów projektowych
- wytyczenia budynków i działek
- wytyczenia przyłączy
- inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy
- mapy do celów prawnych
- mapy do zasiedzenia nieruchomości
- podziały działek
- rozgraniczenia nieruchomości
- wznowienia znaków granicznych
- wytyczenia punktów granicznych
- dokumentacje doprowadzające do zgodności treści księgi wieczystej i ewidencji gruntów
- geodezyjna obsługa inwestycji