Ustawa o gospodarce nieruchomościami:

http://wspon.org.pl/ustawa-o-gospodarce-nieruchomosciami/

 

 

Standardy zawodowe obowiązujące pośredników w obrocie nieruchomościami:

http://wspon.org.pl/mls/standardy-zawodowe/