Najbardziej zyskowne formy inwestycji zdaniem Polaków[1]:

 

1.      Nieruchomości - 44,9% Polaków uważa je za najbardziej zyskowną formę inwestycji,

2.      Złoto – wskazuje 13,4% respondentów,

3.      fundusze inwestycyjne - wybiera .5,1% badanych.

 

Przyjrzyjmy się liczbom.

 

Dla nieruchomości jako wskaźnik przyjmijmy zmianę cen ziemi rolnej w latach 1992-2011.

Proszę zwrócić uwagę, że nawet w czasach kryzysu ceny ziemi nie spadały.

 

Źródło: ANR

 

 

Ceny złota w latach 1993-2012. Jak widzimy, ceny złota dynamicznie reagują na sytuację gospodarczą na świecie.

 

 

Źródło: http://uncja.com/wykres_zlotopln.0.19930101.0.0.html

 

 

Dlafunduszy inwestycyjnych bazujących na instrumentach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wskaźnikiem, który można obserwować również na przestrzeni tak długiego okresu jestWIG. Z pewnością Państwo pamiętają co się działo z funduszami w okresie spadków na GPW.

 

 

Źródło: Bankier.pl

 

 

Zatem stare  powiedzenie, że ziemia nigdy nie traci na wartości, jest cały czas aktualne.

 

Ceny nieruchomości opierają się gospodarczym zawirowaniom znacznie lepiej niż złoto czy instrumenty notowane na GPW.

 

Oczywiście prawdą jest, że na złocie czy papierach wartościowych można w krótkim czasie zarobić bardzo dużo, ale trzeba zaakceptować wysoki poziom ryzyka. Można bowiem dużo zarobić, ale i wiele stracić.

 

W ciągu ostatnich 4 lat wartość złota wzrosła o kilkaset procent i liczba ta jest imponująca.  Coraz częściej jednak słychać opinie, że ten nagły wzrost to bańka spekulacyjna i sytuacja może się odwrócić dość dynamicznie.

 

Ostatni kryzys boleśnie pokazał, że inwestycja na giełdzie jest obciążona sporym ryzykiem. Indeksy giełdowe straciły na wartości po kilkadziesiąt procent.

 

Inwestycja w nieruchomości jest najpewniejszą formą ulokowania środków pieniężnych.

 

Są jeszcze inne argumenty za tym, aby inwestować w nieruchomości:

 

1.      Można wybrać formę inwestycji, dzięki której otrzymamy zwrot pomnożonego kapitału po dłuższym okresie czasu lub zainwestować w nieruchomości do wynajęcia i czerpać zyski na bieżąco.

2.      Zakup nieruchomości można częściowo lub w całości finansować kredytem bankowym, co zwiększa możliwości inwestorów. 

3.      Podaż nieruchomości jest ograniczona. Nie można sztucznie pomnożyć ilości ziemi do sprzedania. To gwarantuje stabilność rynku nieruchomości.

4.      Zawsze będzie popyt na ziemię. Mniejszy lub większy. Nie jest możliwe, aby ludzie mogli się obyć bez nieruchomości.

5.      Nieruchomości są namacalne. Nie są wirtualnym zapisem na koncie. Nie znikają.

6.      Nad nieruchomością jest 100% kontrola właścicielska. Nic nie zadzieje się bez Twojej wiedzy i zgody.

7.      Inwestor ma wpływ na wartość swoich nieruchomości. Może samodzielnie podejmować decyzje i czerpać z nich korzyści. Przykładem jest zmiana przeznaczenia działki, wyremontowanie mieszkania, regulowanie wysokości kwoty czynszu, wynajęcie gruntu na przykład na cele reklamowe. Możliwości jest wiele.

8.       Na rynku nieruchomości nic nie dzieje się nagle. Inwestorzy nie są zaskakiwani z dnia na dzień stresującymi wahaniami wartości swoich aktywów. Jak to się powszechnie mówi „śpią spokojnie”.

 

Jeśli zachęciliśmy Państwa do bliższego zapoznania się z możliwościami inwestowania w nieruchomości, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi artykułami na naszej stronie.